آشنایی بیشتر با

مجموعه آوای یاری

تاریخچه آوای یاری

تاریخچه کانون

در فرهنگ نامه ها واژه انسان از اُنس مایه می گیرد که خود ریشه در سرشت اجتماعی بشر و تمایل طبیعیش به زندگی جمعی است. زندگی تنها و بی پیوند، …

چشم اندازها آوای یاری

چشم انداز ها

بنی آدم اعضای یکدیگرند    که در آفرینش ز یک گوهرند چو عضوی به درد آورد روزگار    دگر عضوها را نماند قرار پشتیبانی و حمایت نیکوکاران تحقق آرمانهای “کانون …

همکاران ما آوای یاری

همکاران ما

– انجمن حمایت از حقوق کودکانَ/ تهران – مرکز توسعه فرهنگی برای کودکان/ تهران – مرکز توانمند سازی آوای ماندگار/  تهران – انجمن حمایت ازکودکان کار و جمعیت بیداری/ تهران …

کمک به پروژه یاری مهر ۱۴۰۱

برخی از

کمک های انجام شده در سال گذشته

82
وسیله آموزش مجازی
22200
میلیون تومان بسته کمک به خانواده ها
8167
میلیون تومان بسته لوازم التحریر
7767
میلیون تومان بسته غذایی
آخرین گزارش ها و

خبرنامه