خانواده های نیازمند

خانواده های نیازمند

یکی از اهداف اصلی کانون آوای یاری بعد از همیاری در امور آموزش کودکان و نوجوانان مملکت عزیزمان، کمک و همیاری خانواده‌های آسیب‌دیده به انواع گوناگون می‌باشد. نمونه‌ای از این …

گزارش عملکرد سال 2020

آموزش مجازی – کرونا کانون آوای یاری از آغاز سال تحصیلی 1399 تاکنون 82 تبلت برای دانش آموزان  در مناطق مختلف ایران تهیه نموده است. هزینه خرید 164.940.000 تومان میباشد. …

گزارش عملگرد سال 2019

 سیستان وبلوچستان                   همکاری با آقای مقدم کمک برای کودکان بی سرپرست و ایتام                         تومان   28,000,000 با همیاری خادمین گل یاس خرید کفش برای کودکان وبزرگسالان در منطقه …